Wat is Dalton

Het Daltononderwijs biedt een leer- en leefomgeving waar kinderen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding. Het Daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.
Dalton staat voor dynamiek, voor gestaag verder werken aan ontwikkeling. Een Daltonschool is een school in beweging, een school in ontwikkeling. Het is aan de school zelf het ambitieniveau en de bijbehorende invulling te bepalen. Immers: "Dalton is an influence, not a method!" Elke school bepaalt daarom zelf haar grenzen in de mate waarin principes van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflectie op een efficiënte, doelmatige manier gestalte krijgen en geborgd worden. Het is Dalton eigen, dat scholen daarbij keuzes maken en die keuzes ook kunnen verantwoorden en uitdragen.Voor meer informatie over daltononderwijs verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Dalton Vereniging.
Daltononderwijs werkt met 5 kernwaarden:

zelfstandigheid

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

samenwerken

vrijheid en verantwoordelijkheid

reflectie

Afbeelding met tekst, klok

Automatisch gegenereerde beschrijving

effectiviteit / doelmatigheid