Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei

Daltonschool Rhenen- Elst is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei
Alle schoolbesturen in Nederland hebben van het Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap de opdracht gekregen om in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs te gaan verzorgen voor alle leerlingen in de eigen regio. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Hierin zijn regulier en speciaal onderwijs bestuurlijk samengebracht en werken aangesloten schoolbesturen intensief samen. Waarnodig wordt dit aangevuld met samenwerking met bijvoorbeeld gemeente en lokaal jeugdbeleid.
Op de website van het samenwerkingsverband www.swvrijnengeldersevallei.nl kunt u heel veel informatie vinden over de verschillende aspecten van passend onderwijs, de zorgplicht die de scholen hebben en kunt u nieuwe ontwikkelingen volgen.
In het kader van Passend Onderwijs is elke school verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) te hebben. Hierin staat hoe de ondersteuning op school is georganiseerd en wat de school eventueel nog extra kan bieden.

Klik op de link hieronder om het schoolondersteuningsprofielen te kunnen lezen.
Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool Rhenen
Schoolondersteuningsprofiel Daltonschool Elst


Klik op deze link voor de website van Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei.