Daltonboek Daltonschool Rhenen-Elst

Het Daltonboek is een document waarin onder woorden wordt gebracht, hoe wij vinden dat Daltonschool Elst en Rhenen moet werken op Daltongebied.
In het schoolplan en in de schoolgids staat onze werkwijze al omschreven. In het Daltonplan vindt u de uitwerking van onze werkwijze en de ontwikkeling.
Bij de totstandkoming van het Daltonboek is onze medezeggenschapsraad betrokken.
 
Wilt u het Daltonboek lezen?
Klik dan op onderstaande link:
 
Daltonboek Daltonschool Elst