OC Rhenen

De oudercommissie (OC) is een vertegenwoordiging van ouders die zich ten doel stelt de bloei van de school te bevorderen, de ouders te betrekken bij de school en ondersteunende activiteiten voor de school te verrichten. De oudercommissie organiseert onder meer festiviteiten, assisteren bij schoolreisjes en excursies. De school vraagt hiervoor een  vrijwillige bijdrage.
De hoogte van deze bijdrage staat vermeld in de jaarlijkse bijlage.
Deze bijdrage is niet verplicht.
Er wordt jaarlijks een begroting gemaakt voor de uitgaven die gedaan worden. Deze begroting wordt in de MR besproken.

Momenteel is er in Rhenen geen oudercommissie. Er is wel de mogelijkheid om je als ouder op te geven om te helpen bij de diverse activiteiten.