Communicatie

Wij werken met de Ouder App van BasisOnline.
Het Ouderportaal is een beschermde app/omgeving waarbij u de volgende mogelijkheden om de communicatie met school rond uw kind te kunnen regelen:
 
  • Ziekmeldingen/afwezigheid doorgeven.
  • Foto's van de groep bekijken.
  • Schoolagenda inzien. ( vakanties, vrije dagen en activiteiten)
  • Formulieren downloaden.
  • De nieuwsbrief (info) bekijken.
  • Berichten/ mededelingen van de leerkracht van uw kind.
  • Algemene berichten en mededelingen.
  • U kunt zelf ook vragen stellen/ berichten sturen ( vervanging e-mail).

Om u aan te kunnen melden ontvangt u van ons een brief met een token. Informatie over de groep waar u kind in zit zal veelal via de ouderapp worden uitgewisseld. Er zijn twee inlogcodes per gezin ter beschikking. Voor de vader en voor de moeder. In het ouderportaal kunt u zelf het niveau van privacy regelen.
U krijgt automatisch uitleg over de AVG ( Algemene verordening gegevensbescherming)