TSO Elst

 

Continurooster
Op de dagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (volgens rooster) blijven alle leerlingen op school eten. U dient zelf voor eten en drinken te zorgen. Schoolmelk kan aangeboden worden. U dient zelf contact op te nemen met de leverancier www.campinaschoolmelk.nl
 
Spelregels continurooster:
Activiteiten worden vormgegeven binnen de Daltonafspraken zoals deze op Daltonschool Elst gehanteerd worden.
Samenwerken, verantwoordelijk zijn voor en om kunnen gaan met de vrijheid (in gebondenheid) die gekoppeld is aan duidelijke afspraken, zijn basisgegevens. Van hieruit wordt gereageerd en geacteerd.
Lunch:
Ouders worden verzocht voor twee keer eten mee te geven, op die dagen, dat er overgebleven moet worden. Eén keer voor de kleine pauze en één keer voor de lunch.
Ieder kind heeft twee keer drinken mee (koolzuurhoudende dranken of sportdrankjes zijn niet toegestaan).
Wij verwachten dat ouders hun kinderen een gezonde lunch meegeven: brood met beleg, crackers, fruit, groente enz.
Het is niet toegestaan dat kinderen snoep mee naar school nemen.
Ouders worden benaderd om alsnog een lunchpakket op school te brengen als kinderen geen eten mee hebben.
 
Afspraken tijdens het overblijven:
Kinderen eten aan tafel.
Eten gebeurt op een gezellige en correcte manier.
Mocht iemand zich vergissen, dan is een time-out een optie.
De afspraken die voor het toiletbezoek gelden, zijn ook tijdens het lunchen van kracht.
De eigen tafel opruimen en afval weggooien, doet iedereen voor zichzelf.
Op het schoolplein mag je gezellig spelen met de materialen die ook in de pauze te gebruiken zijn.
Als de bel gaat wordt het spelmateriaal weer keurig opgeborgen.
Afspraken die in de ochtendpauze gelden, gelden ook voor de middagpauze.
Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. In hun eigen klas  mogen ze dan spelletjes die daarvoor bestemd zijn gebruiken.
De pauze eindigt bij het horen van de schoolbel.
De spelregels die gebruikt worden tijdens de middagpauze worden aan het begin van een schooljaar met de kinderen besproken.
Door middel van reflecteren wordt de middagpauze geëvalueerd en, indien nodig, worden afspraken bijgesteld.
Hulpouders /overblijfkrachten worden op de hoogte gebracht van belangrijke informatie, waardoor de ondersteuning die zij bieden, goed uitgevoerd kan worden.
 
Hulpouders/overblijfkrachten:
Hulpouders/overblijfkrachten zijn 5 minuten voorafgaand aan de middagpauze aanwezig. (11.55 - 12.30)
Hulpouders/overblijfkrachten blijven tot de kinderen overgedragen zijn aan de leerkracht.
Hulpouders/overblijfkrachten zien er samen met een teamlid op toe dat regels toegepast worden en dat veiligheid voorop staat.
Hulpouders/overblijfkrachten lichten de leerkrachten in als er iets specifieks is voorgevallen met een kind.
Hulpouders/overblijfkrachten die ingeroosterd zijn, zorgen zelf, indien zij verhinderd zijn, voor een vervanger.

Hulpouders/overblijfkrachten werken samen met de leerkrachten, de eindverantwoordelijkheid ligt dan ook bij de leerkracht.