Schoolplan

Dit schoolplan is een kwaliteitsdocument waarin onder woorden wordt gebracht, hoe wij vinden dat Daltonschool Elst en Rhenen moet zijn.
Ons schoolplan is in eerste instantie een intern instrument om onszelf houvast te bieden bij de gemaakte beleidskeuzes en bij de verdere planning van de uitvoering van ons beleid. In tweede instantie dient het schoolplan om verantwoording af te leggen naar het eigen bevoegd gezag en aan de inspectie van het onderwijs.

Bij de totstandkoming van het schoolplan is onze medezeggenschapsraad betrokken.

Wilt u het schoolplan lezen?
Klik dan op onderstaande link: