OC Elst

De oudercommissie (OC) is een vertegenwoordiging van ouders die zich ten doel stelt de bloei van de school te bevorderen, de ouders te betrekken bij de school en ondersteunende activiteiten voor de school te verrichten.
De oudercommissie organiseert onder meer festiviteiten, assisteren bij schoolreisjes en excursies.
De school vraagt hiervoor een vrijwillige bijdrage.
De hoogte van deze bijdrage staat vermeld in de jaarlijkse bijlage.
Deze bijdrage is niet verplicht.

Elke locatie heeft zijn eigen oudercommissie.
Waar zij kan, ondersteunen zij de leerkrachten en dus de kinderen.
De oudercommissie vergadert één keer per maand. Er zijn altijd enkele leerkrachten op de vergaderingen aanwezig om het reilen en zeilen van de school toe te lichten.
De Oudercommissie van de twee locaties hebben als dat nodig is onderling overleg.
Er wordt jaarlijks een begroting gemaakt voor de uitgaven die gedaan worden. Deze begroting wordt in de MR besproken.