Vormingsonderwijs

Vormingsonderwijs sluit aan bij de (levens)vragen die kinderen hebben vanuit hun leefwereld. Vragen over vriendschap, vertrouwen, bang zijn en pesten, vragen als "wat is vrijheid", "wat betekent geloven", "wat is een goed leven". In de lessen van GVO en HVO gaan we in op deze en andere vragen waardoor kinderen hun kijk op de wereld en die van de ander ontdekken. Eens per week komt een vakleerkracht GVO en HVO en geeft de leerlingen van groep 5 tot en met 8 die voor GVO of HVO gekozen hebben 45 minuten les. De lessen worden als het kan per groep gegeven. Soms zijn er combinatiegroepen (5/6 en 7/8). U kunt uw kind voor deze lessen opgeven. Ieder voorjaar ontvangt u een uitnodiging voor de lessen van het komende jaar (dus na de zomervakantie).
 
GVO staat voor Godsdienstig Vormings onderwijs
We helpen kinderen een eigen antwoord op levensvragen te vinden. Daarvoor creëren we een veilige lesomgeving waarin de kinderen met speciale lesmethoden en door diverse werkvormen geïnspireerd en uitgedaagd worden na te denken over wat echt belangrijk is. De lessen dragen bij aan het kritisch en onafhankelijk leren denken, zodat de kinderen zich ontwikkelen als mens tussen andere mensen en respect leren hebben voor de manier waarop mensen in het leven staan. Dat kan door het luisteren naar verhalen uit de Bijbel, maar ook d.m.v. spiegelverhalen of verhalen uit andere culturen. Vaak passend bij actuele thema's, feesten en gebeurtenissen. We gebruiken verschillende werkvormen zoals verhalen, filmpjes, spellen, drama, expressie etc. Maar gaan ook af en toe op excursie.
Wij helpen kinderen omeen eigen kijk op het leven te ontwikkelen
vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie, feestdagen en rituelen
uitdrukking te geven aan eigen ervaringen rond leven en geloof;
als wereldburger respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. 

HVO
HVO gaat over jezelf, de ander, en de wereld dichtbij en ver weg:  laten zien wat je denkt wilt en voelt en luisteren naar wat een ander bedoelt. Want: "Moet het zus of moet het zo? Bedenk het zelf, dat is HVO!"
Thema gericht
Wat doen we bij HVO? Door het jaar heen werken we aan allerlei thema's die spelen in het leven van kinderen. Soms zijn het actuele thema's zoals vluchtelingen, Kinderboekenweek, dierendag, Sinterklaas. Soms zijn het thema's van dichtbij huis zoals familie, helden. afscheid, samenwerken. Verder behandelen we algemene  levensbeschouwelijke thema's zoals geloven en wereldreligies, goed en kwaad, een goed leven, kinderrechten.
Humanisme/ Hoofd , Hart, Handen
Binnen de HVO lessen gaan we uit van de grondbeginselen van het Humanisme: vrijheid, verbondenheid, gelijkheid, redelijkheid en natuurlijkheid. We werken met hoofd , hart en handen, dat wil zeggen: de leerlingen leren en horen dingen en denken erover na, ze kijken wat ze er zelf van vinden (en waarom) en wat ze erbij voelen. Ze doen dit door middel van toneel, kringgesprek, spelvormen, schrijven, praten, tekenen en knutselen.
Momenteel is er een tekort aan leerkrachten HVO, waardoor wij dit helaas niet kunnen aanbieden. 

Meer info:
www.vormingsonderwijs.nl